Dopis Posvátnému Synodu od Tatiany Střelcové (10.12.2016)

Vážení čtenáři,
jednou váženou osobou (jméno dotyčné osoby nemůžeme vzhledem k postavení oné zveřejnit) nám byl přeposlán tento dopis, proto si ho dovolujeme publikovat.

* * *

Posvátný Synod
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Bayerova 8
080 01 Prešov

 

Vaše Blaženosti, vážení vladykové,

dozvěděla jsem se, že pan Střelec podal další – již třetí – „kanonickou“ stížnost na emeritního metropolitu vladyku Kryštofa. V první řadě bych se vám chtěla za celou naši rodinu, včetně pana Střelce, omluvit, že vás obíráme o čas, jistě byste jej raději využili důstojnějším způsobem. Přestože jsem to nebyla ani já, ani mé dětí, kdo církev do našich osobních rodinných sporů zatáhl. Za celou tu dobu jsem nepsala nikomu z vás, ani ostatním duchovním žádné dopisy, vysvětlování či ospravedlňování, ačkoliv činy pana Střelce poškozují nejenom vladyku Kryštofa, ale i mě a především mé děti. Nebudu se vyjadřovat ani k první stížnosti, ani ke druhé. Myslím si, že vše velmi jasně a konkrétně popsala má dcera, jak jsem četla. Bohužel, nemáme žádný způsob,jak se bránit, nemáme čas ani prostředky na schopného člověka, jenž by vytvořil webové stránky, jaké si vytvořil pan Střelec- třeba ikonapress.info nebo krystof.guru. Chci se vyjádřit k té třetí stížnosti, ale vcelku všeobecně. Budu stručná a podle faktů.

  • Pokud vím, vladyka Kryštof podal trestní oznámení na vlastníka webových stránek krystof.guru ihned po Synodu 4.10.2016, jak bylo Synodem v usnesení doporučeno.
  • Já osobně jsem také podala trestní oznámení na pana Střelce za poškození, pomluvy způsobené vytvořením webových stránek krystof.guru. Vím na 1000%, že tyto webové stránky zřídili pan Střelec s panem Wimmerem. V létě, když zde byl kamarád pana Střelce (kterému, mimochodem, pan Střelec dluží obrovskou sumu), aby konečně uzavřel uznání dluhu panem Střelcem(po 7 letech), a který mi řekl, že u nás v domě již několik dní bydlí Roman Wimmer a připravuje „likvidační webové stránky“ se lživými sms zprávami, fotkami a videem. Takže jsme samozřejmě byli připraveni, že to určitě vyjde před dalším soudním jednáním, které se konalo 2.9.2016. Zajímavé je, že v návrhu na občanský rozvod, když si našel pan Střelec milenku, tak během všech soudních jednání nepředložil pan Střelec vůbec nic. Avšak při soudech o vlastnické právo a domy (cca po jednom a půl roku) najednou toto přinesl a začal psát stížnosti na Synod ihned po odvysílání reportáže o nezákonné a falešné exekuci, kterou vysílala ČT1 v pořadu Reportéři ČTdne 8.2.2016. První soud o vlastnické právo jsme prohráli, ale soud po důkladném šetření usoudil, že do května 2014 (než jsme přišli na jeho milenku a že se mě chce zbavit a o vše mě připravit) jsme byli v podstatě normální fungující rodina a byli jsme i šťastní. Tedy nebylo tomu tak,jak teď všude uvádí pan Střelec, že již spolu nebydlíme několik let. Mám spoustu fotek, z různých dovolených či výletů, ale bohužel nemáme k tomu přístup. Vše zůstalo v domě. Ke stejnému závěru dospěl i odvolací soud v otázce rozvodu, tj.že důvodem rozvodu jsou nejenom odlišné názory na život, ale shledal, že důvodem rozvodu je to, že pan Střelec si našel přítelkyni a ten vztah byl tak intenzivní, že pan Střelec podal návrh na rozvod. Důvodem rozvodu tedy nebyl můj „milenecký vztah“s vladykou Kryštofem (Radimem Pulcem), jak všude lživě tvrdí pan Střelec a jak vámto„krásně“ popisoval ve všech stížnostech (i policie šetřila všechny tyto dopisy, sms zprávy atd. a nenašla žádný důkaz mileneckého vztahu). Tento rozsudek mámsamozřejmě k dispozici a mohu ho poskytnout. Pan Střelecto vše dělal proto, aby vyhrál u soudu o navrácení daru (domu)a aby neplatil výživné.
  • Pan Střelec uvádí, že zajistí další svědky, kteří budou vypovídat proti vladykovi Kryštofovi. Pro pana Střelce zajistit jakéhokoliv svědka absolutně není žádný problém. Dříve např. zařídil u notáře svědka, který vypovídal „pravdu“ o „milostném vztahu“ s vladykou Jurajem.
  • PanStřelec je nadstandardněschopný člověk v oblasti likvidace, je zároveňextrémně ješitný, nemůže se smířit s tím, že Synod neposvětil„zákaz“ sloužení „udělený“vladykou Michalem vladykovi Kryštofovi a nepochybně se bude do konce života snažit vladyku Kryštofa šikanovat, všelijak po něm šlapat a všemi prostředky jejzlikvidovat. A podle všeho není jediný, kdo má tento cíl…
  • Musím konstatovat, že jeho tvrzení ve třetí stížnosti, že vladyka Kryštof údajně vedl jakousi kompromitující kampaň proti vladykům Jurajovi a Jáchymovi, je absolutní nesmysl. Vždyť zrovna díky vladykovi Kryštofovi byli oba dva vysvěceni na biskupy. A já osobně dobře vím, že vladyka Jáchym o to opravdu nestál, vladyka Kryštof tehdy dlouho otce Jáchyma přemlouval, aby kandidoval na biskupa. Je to vskutku úsměvné. Vždyť sám vladyka Kryštof si velmi přál (i přes rozhořčené věřící v případě vladyky Juraje), aby byli vysvěceni. Proč by jim chtěl škodit? Je to absurdní. Jak již psala dcera, je to pan Střelec, který nejenom vykonstruoval kompromitující materiál na vladyku Juraje, ale připravoval i likvidaci tehdejšího správce PPE o. Marka Krupicy, jakož připravoval kompromitující materiály i na ještě další vlivné duchovní z naší církve. Vladyka Kryštof o tomto neměl ani ponětí. Nepochybuji, že se nezúčastnil připravování likvidace žádných duchovních osob, aby se vrátil do své někdejší funkce. Naopak – odmítl plán pana Střelce(po návratu z Konstantinopole), že by se vrátil do úřadu. Pan Střelec to vše teď dělá jen proto, aby poštval další biskupy proti vladykovi Kryštofovi.
  • Dodnes nemám žádnou informaci o tom, jak proběhl můj církevní rozvod, protože jsem se ho nezúčastnila, a to však nikoliv proto, že bych jen tak nepřišla. Dostala jsem pozvánku vždy 1-2 dny před soudem na poště a vždy – i přes mé upozornění – bez přílohy (žaloby). Je sice pravda, že otec Marek mě informoval mailem s časovým předstihem, ale také napsal, že přílohu mi pošle poštou, kterou jsem dodnes neobdržela. Stačilo by mi ji poslat třeba i mailem. Nemohu jít k soudu nepřipravená. Je tomu tak podle církevních pravidel (Jednotný soudní řád, schválený Posvátným Synodem), stejně jako v občanskoprávním řízení- když přijde žalovanému (účastníkovi řízení) pozvánka k soudu, vždy je k tomu přiložená žaloba. Celá pražská eparchie ví, že jsme již církevně „rozvedeni“, dozvídám se to od úplně cizích lidí, že vladyka Michal rozvod podepsal – bez mé účasti, bez mé výpovědi, bez toho,že by se mnou kdokoli mluvil nebo mě vyslechl, dokonce jsem se dozvěděla, že mně byl přidělen jakýsi právník. A já dodnes nevím vůbec o ničem. Nemám o ničem ani ponětí, neviděla jsem žádný papír, nic mi nepřišlo ani mailem, ani poštou (dle JSŘ je povinností soudu doručit pozvánku, žalobu i případný nález do vlastních rukou). K čemu jsou potom církevní kánony, církevní pravidla, církevní soud? Jak si to soudci a příslušný biskup mohou dovolit? Všem je zřejmé, že pan Střelec je teď jedním z nejbližších spolupracovníků arcibiskupa Michala, svědčí o tom webové stránky PPE i řada dalších skutečností, včetně mého „rozvodu“.
  • Jak víte, 22.4.2015 jsme byli já i mé děti zhodiny na hodinu vyhozeni z domu, kde jsme bydleli, a to díky falešné exekuci, kterou zorganizoval pan Střelec. Dodnes mé děti nemají přístup do domu, kde především více než polovinu života vyrůstala naše dcera Alexandra, která tento „vyhazov“ z domu z nás všech nese nejhůře. Po našem vyhazovu tam žije pan Střelec se svou přítelkyní a její devítiletou dcerou. Mé děti s brekem projíždějí kolem domu, dívají se do svíticích oken svých pokojů přes plot, zatímco pan Střelec o sobě hlásá do světa, jak dobrý je pravoslavný křesťan a píše kanonické stížnosti na vladyku Kryštofa, obviňuje ho ve všem možném a tím chce „očistit“ církev od „sektářů“. V této „bohulibé“ činnosti si v PCČZS našel vysoce postavené spojence…
  • V třetí stížnosti pan Střelec poukazuje na to, jak vladyka Kryštof pohoršuje společnost a že to bylo napsáno i v „Parlamentních listech“. Aby bylo jasno, spolumajitel Parlamentních listů je velmi dobrý známý pana Romana Wimmera (blízkého kamaráda a spolupracovníka pana Střelce, který pro něj řadu let pracuje, byl šéfredaktorem časopisu Ikona a vytváří a udržuje všechny webové stránky pro všechny firmy pana Střelce). Žádný pan Wolf, vydávaný za autora článků, v PL neexistuje. Parlamentní listy byly mediální sponzor Českého národního fondu kultury (pan Střelec) na festivalu ruského filmu.

Poslední věc, kterou bych vám chtěla sdělit, se týká toho, že pan Střelec všude píše, jak mě a naše děti po vyhození z domu dobře zajistil a že bydlíme v bytech a jezdíme auty. Musím konstatovat, že když nás pan Střelec vyhodil falešnou exekucí z domu, tak jsme museli jít do zadluženého bytu (dluh cca 90.000 Kč) po podnájemníkovi, ten byt byl ve značně rozbitém stavu, skoro bez nádobí, příborů a bez základních věcí (kromě ledničky), které jsme museli dokoupit, anebo nám je někdo dal. Dokonce i někteří naši přátelé nám přispívali na jídlo (já jsem byla bez práce, má dcera je studentka a syna Igora pan Střelec z práce vyhodil na hodinu). Když nás vyhodil, tak za pár týdnů na mé jméno přišel požadavek úhrady dluhu (částka okolo 200.000 Kč). V domě, kde jsme společně bydleli a pan Střelec tam měl svou kancelář pro několik svých firem, byly poplatky za PRE, plyn, vodu a ostatní služby napsané na mé jméno. Po našem vyhazovu pan Střelec šel na PRE a plynárny, kde nechal jako katastrální majitel přepsat smlouvy na své jméno a dluhy zůstaly na mně. Doteď splácím dluhy podle splátkového kalendáře, který v případě potřeby mohu doložit. Dodnes se pan Střelec s mou dcerou dohaduje na výživném 6 000 nebo 8 000 Kč měsíčně. Pokud vím, dodnes se nedohodli. Takže dnes s dětmi žijeme na pokraji bídydíky těmto dluhům, které nám vědomě a cíleně zanechal. To jen krátce k tomu, jak nás „dobře zajistil“. Za celou tu dobu – cca 2,5 roku – od chvíle, kdy začal žít se svou milenkou- nepřispěl nám ani jednou korunou (alespoň dceři posílá 6 000 měsíčně). Toto je vše, co jsem vám chtěla napsat. Připadá vám normální, že my žijeme na pokraji bídy – mezi krabicemi a v dluzích, – zatímco pan Střelec žije se svou přítelkyní, která jezdí dceřiným autem (které jí pan Střelec daroval k 18. narozeninám) a její dcerou (která bydlí v pokoji mé dcery Alexandry v domě, který jsme vybudovali pro naše děti), zatímco pan Střelec ze sebe před celým pravoslavným světem svými pamflety dělá „jediného věrného“? Nám to připadá jako z nějakého psychothrilleru. A tento člověk (pan Střelec) bude něco vyprávět a uvádět do „spravedlivosti“ celou pravoslavnou církev? A tento člověk vede oficiální stránky PPE www.orthodoxy.cz, na kterých dodnes visí „zákaz“ výkonu všech kněžských a biskupských služeb „udělený“  vladykovi Kryštofovi vladykou Michalem? „Zákaz“ sám o sobě nekanonický a neplatný, který Posvátný Synod samozřejmě ani nerušil (proč rušit neplatné?), jen ho ignoroval a vyjádřil se k celé záležitosti obecně. A tento „zákaz“ na oficiálním webu PPE stále visí.Jsou to oficiální stránky PPE nebo pana Střelce (podle všeho PPE)? A proč to dovolí nynější arcibiskup pražský Michal?..Každému je už asi jasné, jak se věci mají… Smutné.

Vážení vladykové, posuďte to sami. Spousta lidí se rozvádí, takový už je někdy život, ale to, co dělá pan Střelec, je zvrácený sadismus vůči své(bývalé) rodině.

Dodnes nevím, jak jsme přežili dva půl roku této hrůzu – jak psychicky, tak existenčně. Vím jen jedno:ve všem viním jen sebe. To já přivedla pana Střelce do církve, já ho seznámila s vladykou Kryštofem, jenž mu důvěřoval a jako jeden z mála na pana Střelce nezanevřel v roce 2006, když o něm vyšla ne zrovna pěkná reportáž jako o bývalém kmenovém agentovi STB („Rozvod rozvědčíka“ – „A divorceof a spy“ – https://www.youtube.com/watch?v=V1rgrRa6ZQ8). Dokonce mu vladyka požehnal časopis IKONA a prosazoval webové stránky pro celou církev v ČR a na Slovensku (Posvátný Synod toto zamítl). Brával pana Střelce na všechny cesty,seznamoval ho s vlivnými lidmi, když jej o to pan Střelec žádal.A to je ten vděk? Ironií je, že jsem to byla rovněž já, kdo seznámil „chudinku“OxanuRodionovou s panem Střelcem (teď je to jeho „přítelkyně“), protože mě prosila o pomoc, jelikož měla velký problém s bývalým přítelem, se kterým jí pan Střelec pomohl. Udělala jsem to, přestože jsem ji předtím viděla jen 2x v životě. Až za rok jsme se dozvěděli, že mezi ní a panem Střelcem je obrovská láska, příprava mé likvidace a jejich společného života. A toto vše za mými zády. A jaký je výsledek? Vyhodili nás z domu, žijí tam a vysmívají se nám. Přesto jsme ale s dětmi v jednom vyhráli. Jsme silnější, posilnili jsme se duchovně a na pana Střelce se nezlobím, ani nemáme s dětmi vůči němu žádnou zášť či nenávist. Naopak mně je ho upřímně líto. I když vyhraje veškeré soudy, získá veškerý majetek, stejně si do hrobu člověk nic nevezme, ale již nikdy nevrátí ztracené roky bez kontaktu se svými dětmi.

Děti stále doufají, že se otec vzpamatuje, ale poslední dobou tuto naději začínají vnímat jako iluzi…

Odpusťte, drazí vladykové, už máte jistě dost našich rodinných problémů, ale musela jsem alespoň trochu uvést věci na pravou míru. A jak vždy říká můj duchovní otec: na vše je vůle Boží.

V Praze dne 10.12.2016

S úctou,

Taťána Střelcová

 

Na vědomí Matce Církví:

His All-HolinessBartholomew

Archbishopof Constantinopole- New Rome and Ecumenical Patriarch

Rum Patrikhanesi

342 20 Fener-Halic

Istanbul

Turkey